СКРIЗЬ НА УКРАÏНI ВИДНО ЛИШ РУÏНИКатегории Лазар Баранович ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Як в морi човен хвилi хилитають, Так Украïну вiйни донимають, Або i гiрше: човен в морi плава, В кровi Вкраïна. В чварах гине слава! Над морем, боже, пан ти i вiтрами — Дай, щоб затихли бурi помiж нами!
СКРIЗЬ НА УКРАÏНI ВИДНО ЛИШ РУÏНИ